Leer bridgen via Startersbridge en Start bieden.


In 2011 heeft de NBB, ook in samenwerking met Berry Westra, de methode 'Startersbridge' vernieuwd.

Deze methode, die een lager tempo kent dan Bridge in een Flits 1, sluit aan op Bridge in een Flits, deel 2.

Na het boekje Startersbridge waarin je leert 'bridgen zonder bieden' komt nog een tweede boekje, over het bieden.

Het totaal kan afgerond worden met 'Bridge in een Flits deel 2'.

Ook Startersbridge wordt digitaal ondersteund op BIC (Berry's Internet Club). Op BIC kan bij Berry gratis online geoefend worden met Startersbridge en later in de Toekomstclub en zo verder.